1. Jul 2022 12:53

Zariadenie pre seniorov má novú riaditeľku

Prievidzskí mestskí poslanci vymenovali novú riaditeľku Zariadenia pre seniorov Prievidza. Od júla povedie ZpS PhDr. Mária Znášiková, MBA.

Mesto Prievidza vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka ZpS v Prievidzi dňa 8.3.2022. Do výberového konania sa prihlásili tri uchádzačky na ktorom okrem otázok komisie odprezentovali svoje návrhy koncepcie ďalšieho rozvoja ZpS. Po vyhodnotení výsledkov komisia odporučila primátorke mesta a navrhla mestskému zastupiteľstvu vymenovať za riaditeľkou ZpS v Prievidzi najúspešnejšiu uchádzačku pohovoru PhDr. Máriu Znášikovú, MBA.

Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní vymenovalo M. Znášikovú do funkcie riaditeľky dňom 1.7.2022.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…