11. máj 2022 10:53

V tohtoročnej kosbe nová technika

Koncom apríla 2022 začala spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, zodpovedná za verejnú zeleň v meste Prievidza, s prvou tohtoročnou kosbou trávnatých plôch. Na účel efektívnejšej realizácie týchto prác bola na túto sezónu doplnená nová technika.

Kosenie verejnej zelene v tomto roku bude efektívnejšie vďaka novej technike. Technické služby rozšírili strojný vozový park o tri kusy traktorových kosačiek v hodnote 34 999,99 € bez DPH. „Okrem strojovej techniky boli dokúpené aj dva zberné koše, ktoré budú k dispozícií v prípade enormného nárastu trávy,“ uviedla Silvia Masariková, vedúca úseku verejnej zelene.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2022 o…

16. máj 2022 15:24
Číslo: 3/2022 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 2/2022 o…

16. máj 2022 9:57
Číslo: 2/2022 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 161/2015,…

13. máj 2022 12:53
Číslo: 161/2015 Prílohy: Schválené: 27.01.2015 …