11. Apr 2012 13:59

Územný plán mesta Prievidza, zmeny a doplnky č. 14

MESTO PRIEVIDZA Číslo spisu 2.4.2.- 2012/61837

V Prievidzi dňa 11.04.2012
Verejná vyhláška zverejnená dňa 11.04.2012


Mesto Prievidza,

Oznamuje

dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti
verejnou vyhláškou
oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán mesta Prievidza, zmeny a doplnky č. 14

v súlade s § 6 odst.5 zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.


Oznámenie o strategickom dokumente
je k nahliadnutiu
na referáte územného plánovania, Mestského úradu v Prievidzi,
budova Priemstavu Ul. P.O.Hviezdoslava 3, blok B 5. poschodie, č. dv. 516, 517
po dobu 14 dní.


Fyzické a právnické osoby môžu pripomienky uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia
na Obvodný úrad životného prostredia Dlhá ulica 3 971 01 Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta v. r.

Ďalšie aktuality

Zariadenie pre seniorov má novú riaditeľku

1. Jul 2022 12:53
Prievidzskí mestskí poslanci vymenovali novú riaditeľku Zariadenia pre seniorov…

Od 1. júla sa menia podmienky cestovania pre občanov…

30. Jun 2022 9:33
Dňom 1. júla 2022 dochádza ku zmene podmienok bezplatnej prepravy pre občanov…

Mesto úspešné získalo dotáciu na rekonštrukciu palubovky…

28. Jun 2022 10:57
Mesto Prievidza získalo z Fondu na podporu športu dotáciu na projekt "Rekonštrukcia…