24. Nov 2021 15:05

Test


Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2022 o…

16. máj 2022 15:24
Číslo: 3/2022 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 2/2022 o…

16. máj 2022 9:57
Číslo: 2/2022 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 161/2015,…

13. máj 2022 12:53
Číslo: 161/2015 Prílohy: Schválené: 27.01.2015 …