17. Mar 2022 9:09

Sídlisko Kopanice: Zlepšia možnosti parkovania vnútrobloku


Mesto Prievidza vyhlásilo výzvu na predkladanie cenových ponúk na vybudovanie spevnených plôch na parkovanie v meste Prievidza. Prístupová komunikácia a niekoľko nových parkovacích miest zmení dopravu vo vnútrobloku Ul. M. Gorkého a V. Clementisa. Stavebné práce by mali byť ukončené ešte v tomto roku.

Vo vnútrobloku Ul. M. Gorkého a V. Clementisa dôjde k dobudovaniu dopravnej infraštruktúry s cieľom zlepšenia parkovania vozidiel. Stavebné práce budú pozostávať z vybudovania spevnenej plochy z betónovej ekologickej zámkovej dlažby, ktorá bude slúžiť na parkovanie vozidiel.

Podľa projektovej dokumentácie dôjde k rozšíreniu existujúcej prístupovej komunikácie. Predpokladaná hodnota zákazky je naplánovaná na sumu 16 368,58 € bez DPH. Začatie stavebných práce závisí od ukončenia výzvy na predkladanie cenových ponúk. Práce by mali byť ukončené ešte v tomto roku.

Ďalšie aktuality

Zariadenie pre seniorov má novú riaditeľku

1. Jul 2022 12:53
Prievidzskí mestskí poslanci vymenovali novú riaditeľku Zariadenia pre seniorov…

Od 1. júla sa menia podmienky cestovania pre občanov…

30. Jun 2022 9:33
Dňom 1. júla 2022 dochádza ku zmene podmienok bezplatnej prepravy pre občanov…

Mesto úspešné získalo dotáciu na rekonštrukciu palubovky…

28. Jun 2022 10:57
Mesto Prievidza získalo z Fondu na podporu športu dotáciu na projekt "Rekonštrukcia…