2.4.2 Oddelenie stavebného poriadku

vedúca oddelenia ÚP a stavebného poriadku: Ing. Gizela Búryová
Tel.046/ 5179 628
Mobil: 0904 752 628
Email: gizela.buryova@prievidza.sk

referent stavebného poriadku: Ing. Peter Hrabovský
Tel.046/ 5179 621
Mobil: 0904 752 674
Emailpeter.hrabovsky@prievidza.sk

referent stavebného poriadku: Ing. Mária Kittelová
Tel.: 046/ 5179 606
Mobil: 0904 752 675
Email: maria.kittelova@prievidza.sk

referent stavebného poriadku: Mgr. Zuzana Slavejková
Tel.: 046/ 5179 616
Mobil: 0904 752 678
Email: zuzana.slavejkova@prievidza.sk

referent stavebného poriadku: Ing. Ingrid Líšková
Tel.: 046/ 5179 750
Mobil: 0904 752 692
Emailingrid.liskova@prievidza.sk

referent stavebného poriadku: Ing. Dagmar Šandríková
Tel.: 046/ 5179 607
Mobil: 0904 752 676
Email: dagmar.sandrikova@prievidza.sk