Program Mestského zastupiteľstva

Prerokovávané materiály:

Výstupy z rokovania zastupiteľstva:

Zápisnica
(pdf, 303 kB)
Uznesenia
(pdf, 4 MB)