9. Mar 2022 13:46

Pripravované investície v základných a materských školách


Pripravované investície v základných a materských školách.

ZŠ Rastislavova pripravuje vo svojich priestoroch počas marca v pavilóne E výmenu starých drevených okien za plastové. Práce sú realizované počas jarných prázdnin od 5. do 10. marca 2022. Investícia je plánovaná vo výške 18 000 eur a budú hradené z časti z vlastných zdrojov školy a časti z normatívnych finančných prostriedkov.

Ďalšou investíciou v ZŠ Rastislavova je výmena pôvodných svietidiel za nízkoenergetické v šiestich triedach. Nové okná pribudnú aj v ZŠ, Ul. S. Chalupku v chodbových priestoroch školy. Investícia je naplánovaná vo výške 5 000 eur. V ZŠ s MŠ, Ul. P. Dobšinského dokončili brúsenie, tmelenie a lakovanie palubovky v malej telocvični, na čo bolo preinvestovaných 5000 eur.

Ďalšie aktuality

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

7. Jul 2022 10:02
V zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné…

Zariadenie pre seniorov má novú riaditeľku

1. Jul 2022 12:53
Prievidzskí mestskí poslanci vymenovali novú riaditeľku Zariadenia pre seniorov…

Od 1. júla sa menia podmienky cestovania pre občanov…

30. Jun 2022 9:33
Dňom 1. júla 2022 dochádza ku zmene podmienok bezplatnej prepravy pre občanov…