Mesto Prievidza vystaví potvrdenie o uvedení stavby na základe žiadosti obyvateľa.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: referent registra adries
Kde nás nájdete: Prízemie budovy A, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179506
mobil: 09047526334
email: katarina.mjartanova@prievidza.sk
Doba vybavenia: agenda je vybavovaná na počkanie
Poplatok: agenda je spoplatnená sumou 2 eur.