Zrušenie trvalého pobytu je proces na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu. Žiadosť sa podpisuje priamo v kancelárii Ohlasovni pobytov, aby žiadateľ nemusel úradne overovať podpis. Viď kontakt.
  • Občiansky preukaz osoby, ktorá žiada o zrušenie trvalého pobytu
  • Príslušný list vlastníctva k nehnuteľnosti v ktorej je nahlásený trvalý pobyt

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Ohlasovňa pobytov MsÚ Prievidza.
Kde nás nájdete: Prízemie budovy A, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179 408 alebo 046/5179 409
mobil: 0904752633
email: jana.apolenova@prievidza.sk alebo darina.gatialova@prievidza.sk

Doba vybavenia agendy: na počkanie

Poplatok: služba nie je spoplatnená, ale pokiaľ navrhovateľ požiada o potvrdenie o zrušení trvalého pobytu, tak je účtovaný poplatok 1,50 eur.