Voličský/hlasovací preukaz sa vystavuje na požiadanie obyvateľovi, ktorý sa v čase konania volieb/referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským/hlasovacím preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky. Vydávanie preukazov je aktuálne v čase po vyhlásení volieb. Pre komunálne voľby a do orgánov samosprávnych krajov sa volebné preukazy nevydávajú.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Platný občiansky preukaz
  • Občan v zastúpení predloží splnomocnenie 

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Ohlasovňa pobytov MsÚ Prievidza.
Kde nás nájdete: Prízemie budovy A, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179 408 alebo 046/5179 409
mobil: 0904752633
email: jana.apolenova@prievidza.sk alebo darina.gatialova@prievidza.sk

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: Služba je bez poplatku.