Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť mimo mesta Prievidza, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu priamo na Ohlasovni pobytov, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike.

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási evidencii nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Ohlasovňa pobytov MsÚ Prievidza.
Kde nás nájdete: Prízemie budovy A, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179 408 alebo 046/5179 409
mobil: 0904752633
email: jana.apolenova@prievidza.sk alebo darina.gatialova@prievidza.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: Agenda je spoplatnená sumou 5,00 eur. Poplatok sa neplatí pri vydaní na sociálne účely a pre účely pre zdravotnú poisťovňu. Poplatok sa platí priamo na Ohlasovni pobytov v hotovosti.