Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Mestský úrad v Prievidzi obyvateľovi na požiadanie.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Ohlasovňa pobytov MsÚ Prievidza.
Kde nás nájdete: Prízemie budovy A, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179 408 alebo 046/5179 409
mobil: 0904752633
email: jana.apolenova@prievidza.sk alebo darina.gatialova@prievidza.sk

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: Za vydanie potvrdenia o pobyte sa platí 5,00 eur. Poplatok sa neplatí pri vydaní na sociálne účely a pre účely pre zdravotnú poisťovňu. Poplatok sa platí priamo na Ohlasovni pobytov v hotovosti.