Seniori môžu svoje aktivity rozvíjať predovšetkým v denných centrách. Rovnako majú možnosť využiť služby ktoré im pomôžu v rôznych životných situáciách.

Služby pre seniorov:

Kontakt a ďalšie informácie:

Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
Námestie slobody 14, Prievidza v budove A, 3. poschodie
Mgr. Michaela Bevelagua – referent sociálneho oddelenia
tel: 046/ 51 79 406,
mobil: 0903 565 216
email: michaela.bevelagua@prievidza.sk
V dennom centre sa poskytujú sociálne služby bez úhrady (bezodplatne).